Izaberite stranicu

ОШ Михаило Петровић Алас

Важна документа

Стручно упутство за препознавање

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Информатор о раду

Протокол о поступању у установи у одговру на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о понашњу ученика родитеља и запослених

Правилник о избору уџбеника

Надлежност СР

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правила понашања у ОШ "Михаило Петровић Алас"

Финансијски план за 2021. год.

Завршни рачун за 2020. год.

Завршни рачун за 2017. год.

Завршни рачун за 2018. год.

Завршни рачун за 2019