ОШ Михаило Петровић Алас

Важна документа

Правилник о понашњу ученика родитеља и запослених

Правилник о избору уџбеника

Протокол о поступању у установи у одговру на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Надлежност СР

Правила понашања у ОШ "Михаило Петровић Алас"

Финансијски план за 2021. год.

Завршни рачун за 2020. год.

Завршни рачун за 2017. год.

Завршни рачун за 2018. год.

Завршни рачун за 2019