Михаило Петровић Алас

Запослени

Драгана Кузмановић, директор школе

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Марија Љиљак Пијетловић, секретар
Наташа Кузмановић, шеф рачуноводства
Оливера Пантовић, благајник
Гордана Стевановић, педагог
Марија Урошевић, психолог
Ана Павловић, психолог
Ружа Лалић, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Јелена Кораћ, српски језик и књижевност
Сузана Дашић, српски језик и књижевност
Марија Лакићевић, српски језик и књижевност

Нина Милаковић, математика
Милица Докљанов , математика
Сандра Метош Витакић, математика и информатика и рачунарство

Снежана Бијелић , енглески језик
Маја Мартиновић , енглески језик
Ивана Михаиловић, енглески језик

Маја Аћимовић, енглески језик
Мирјана Шпехар, француски језик
Ивана Мирковић, француски језик
Надица Станојчић, историја
Предраг Стојановић, историја
Даница Стојановић, биологија

Тамара Проданов, биологија
Светлана Поповић, географија

Драгана Јовановић, географија
Мирјана Папић, хемија
Ивана Јоновић, физика
Миомирка Саичић, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Славица Пантелић, техн. и инф. образ. и Техника и технологије
Кристина Цветојевић, музичка култура
Валентина Прошић, физичко и здравствено васпитање
Немања Кнежевић, физичко и здравствено васпитање
Јасмина Ђорђевић, ликовна култура
Јелена Скакун, ликовна култура
Марија Димитријевић, грађанско васпитање
Сандра Петровић, верска настава
Душица Чича, информатика и рачунарство

 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Александра Станишић
Николина Бацић
Јаворка Михајловић

Ана Максимовић Милошевић
Душица Арсенијевић
Александра Кашерић
Љиљана Лазаревић
Мира Ђилас – Милосављевић
Јелена Геић
Јелена Гачевић
Споменка Гуњевић
Душица Марковић
Душанка Ераковић
Ана Ивановић
Весна Јанковић Гајић
Татјана Маринковић
Марија Ђоковска
Светлана Ђокић

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 

I1- Споменка Гуњевић

I2- Јелена Гачевић

I3- Душица Марковић

II1-Весна Јанковић Гајић

II2- Николина Бацић

II3- Марија Ђоковска

III1 – Душица Арсенијевић  

III2 –Јаворка Михајловић 

III3 –Александра Станишић

IV1- Светлана Ђокић 

IV2- Љиљана Лазаревић 

IV3- Мира Ђилас 

IV4- Јелена Геић

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 

V1 – Немања Књежевић

V2- Јелена Кораћ

V3- Марија Лакићевић

V4- Сандра Метош Витакић

VI1- Снежана Бијелић

VI2- Светлана Поповић

VI3- Сузана Дашић

VII1- Надица Станојчић

VII2- Кристина Цветојевић

VII3- Маја Мартиновић

VIII1-Ивана Мирковић

VIII2- Славица Пантелић

VIII3- Тамара Проданов

VIII4- Нина Милаковић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Зоран Драшковић, домар
Љубинка Ђурић, спремачица
Зорка Ђерић, спремачица
Драгана Милошевић, спремачица
Тања Милосављевић, спремачица
Драгана Драгутиновић, спремачица
Мара Пинкле, спремачица
Љубица Блажески, спремачица
Олгица Јанковић, спремачица
Јулијана Стевановић, спремачица
Катка Милошевић, спремачица