Izaberite stranicu

Михаило Петровић Алас

Запослени

Драгана Кузмановић, директор школе

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Нада Ристески , секретар
Наташа Кузмановић, шеф рачуноводства
Оливера Пантовић, благајник
Гордана Стевановић, педагог
Марија Урошевић, психолог
Ана Павловић, психолог
Ружа Лалић, библиотекар

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Јелена Кораћ, српски језик и књижевност
Сузана Дашић, српски језик и књижевност
Марија Лакићевић, српски језик и књижевност
Милица Докљанов , математика
Сандра Метош Витакић, математика и информатика и рачунарство

Мирјана Маркушић Радојичић, математика

Никола Младеновић, математика и информатика и рачунарство
Снежана Бијелић , енглески језик
Маја Мартиновић , енглески језик
Ивана Михаиловић, енглески језик
Маја Аћимовић, енглески језик
Мирјана Шпехар, француски језик
Ивана Мирковић, француски језик
Надица Станојчић, историја
Предраг Стојановић, историја
Даница Стојановић, биологија
Тамара Проданов, биологија
Светлана Поповић, географија
Мирјана Папић, хемија
Ивана Јоновић, физика
Миомирка Саичић, Техника и технологије
Славица Пантелић, Техника и технологије
Кристина Цветојевић, музичка култура
Валентина Прошић, физичко и здравствено васпитање
Немања Кнежевић, физичко и здравствено васпитање
Јасмина Ђорђевић, ликовна култура
Јелена Скакун, ликовна култура
Весна Кеџић, верска настава

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Александра Станишић
Јаворка Михајловић
Ана Максимовић Милошевић
Душица Арсенијевић
Александра Кашерић
Мира Ђилас Милосављевић
Јелена Геић
Јелена Гачевић
Споменка Гуњевић
Душица Марковић
Душанка Ераковић
Ана Ивановић
Весна Јанковић Гајић
Татјана Маринковић
Марија Ђоковска
Светлана Ђокић
Весна Гојковић
Александра Рашовић
Бојана Николић

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

I1- – Александра Станишић

I2- Јаворка Михајловић

I3- Душица Арсенијевић

II1- Александра Кашерић

II2- Ана Ивановић

II3- Мира Ђилас Милосављевић

II4 – Јелена Геић

III1 – Споменка Гуњевић

III2 – Јелена Гачевић

III3 – Душица Марковић

IV1- Весна Јанковић Гајић

IV2- Светлана Ђокић

IV3- Марија Ђоковска

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

V1 – Маја Мартиновић

V2- Јасмина Ђорђевић

V3- Кристина Цветојевић

VI1- Миомирка Саичић

VI2- Славица Пантелић

VI3- Тамара Проданов

VI4 – Ивана Јоновић

VII1- Немања Кнежевић

VII2- Јелена Кораћ

VII3- Марија Лакићевић

VII4 – Сандра Медош Витакић

VIII1- Снежана Бијелић

VIII2- Светлана Поповић

VIII3- Сузана Дашић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Зоран Драшковић, домар
Љубинка Ђурић, спремачица
Зорка Ђерић, спремачица
Драгана Милошевић, спремачица
Тања Милосављевић, спремачица
Драгана Драгутиновић, спремачица
Мара Пинкле, спремачица
Љубица Блажески, спремачица
Олгица Јанковић, спремачица
Јулијана Стевановић, спремачица
Катка Милошевић, спремачица