Izaberite stranicu

ИСТОРИЈАТ

Актом Народног одбора општине Стари град, 1959. године основана је школа на Јовановој пијаци. Добила је назив  „Перо Поповић Ага“, по једном од седам секретара СКОЈ-а. Почетком деведесетих година минулог века (јуна 1993.године), а на иницијативу локалне управе, школа је добила назив по најпознатијем српском математичару и научнику светског гласа, Михаилу Петровићу Аласу. Данас је Основна школа „ Михаило Петровић Алас“ угледна школа, поносна на своје ученике и чланове колектива.

Према Летопису школе, Библиотека је основана школске 1959/1960.године. На почетку свог постојања поседовала је фонд од 1200 књига, а од исте године  се употпуњује набавком нових књига у износу од око 100 000,00 до 150 000,00. Потребе за књигама су расле, тако да је набавка књига за наставно- стручном и педагошком литературом, књигама за потребе  школске лектире и дечије  књижевности, била веома озбиљна и обимна. Примера ради, према Летопису школе, у школској 1962/1963.године, уложено је 280 000,00 за набавку књига за Ђачку библиотеку, како су је тада називали. Било је донација приватних лица и других институција, које су попуниле књижни фонд. Захваљујући свима њима и посвећеним наставницима школе, библиотека је расла и била веома активна. У Летопису је наведен податак да се читало и такмичило у познавању података о домовини и да су у школској 1964/1965.години, ученици освојили 1.награду „Рађање републике“ на државном нивоу, која им је обезбедила бесплатну екскурзију од неколико дана.

Школа је, током свог постојања, а према потребама савременог образовања, обезбедила услове за неометан рад које библиотечко пословање данас захтева.

Пријава за упис у регистар библиотека предата је 20.3.1995.године. Према захтеву, Библиотека града Београда, као Матична библиотека, доноси решење да се у регистар упише

 Библиотека ОШ „Михаило Петровић Алас“  14.6.1995.године.

Библиотека Основне школе „Михаило Петровић Алас“ данас се налази на првом спрату школске зграде и спремно, сваког радног дана, дочекује ученике, наставнике и стручне сараднике, као и остале актере школског живота. Она представља „срце“ школе, омиљено место за читање и учење, дружење уз разговор о књигама, различитим  темама или пројектима, место за одржавање часова или радионица, сусрете са угледним личностима књижевног и културног живота, за читање или рецитовање стихова и место где се тимски истражује и о животу учи.

Према подацима из Летписа библиотекари који су радили у Школској библиотеци Основне школе „Михаило Петровић Алас“ и који су својим ангажовањем чинили да библиотека живи, траје, расте и уређује се били су: Видосава Стоиловић, Мирко Лукић, Дубравка Ђурић, Слађана Марковски, Наташа Сретеновић, Мирослава Топличић, Дејан Јанковић, Марија Лакићевић и Весна Недељковић.

Посао школског библиотекара сада обавља Ружа Лалић, која ће наставити традицију промовисања књига и читања, окупљања и читања у школској библиотеци, коју су њени претходници посвећено обављали.