Izaberite stranicu

Михаило Петровић Алас

Мисија и визија

Наша мисија је допринос у образовању и васпитању генерација ученика који ће једног дана бити одговорни чланови друштва, компететни и својим знањем конкурентни на европском тржишту рада и тиме способни да самостално живе и стварају, а у својој заједници преносе хуманистичке вредности које се од најранијих узраста негују у школи.

Нашa школа ће бити место активности  усмерених на оспособљавање ученика за целоживотно учење и на стварање  подстицајне, сарадничке и толерантне атмосфере у којој ће сви имати једнаке шансе за успех и задовољство у процесу стицања и преношења знања.  У оваквој школи, ученици и њихови родитељи ће бити задовољни  условима за раст и развој, оствареним нивоима знања и вештина, а наставници ће бити задовољни послом који обављају.

На нивоу локалне и шире друштвене заједнице, тежимо да постанемо школа модел, центар иновација и стицања праксе будућих генерација наставника.

Предуслов за успешну реализацију свега наведеног је, поред задовољавајућих материјално-техничких услова, наставнички колектив који ради са ентузијазмом, који своја стручна знања континуирано унапређује и прати савремене токове и потребе друштва по питању образовања и васпитања.

Захваљујући добром планирању, организацији и одговорном понашању, школа је протеклих година успела значајно да побољша материјално-техничке услове рада. Потпуно је адаптирана ученичка трпезарија, а свечана сала  новим изгледом  задовољава  критеријуме сaвременог уређења ентеријера. Учионице и фискултурна сала се редовно одржавају (кречење, увођење лед расвете, замена намештаја) и естетски уређују.

Захваљујући сопственим улагањима а нарочито укључености школе у Оглед (Развионица и Школа вежбаоница)и пратећим донацијама Европске Уније, школа је опремљена неким од најсавременијих дидактичких помагала: располажемо са 5 паметних (електронских)  табли, све учионице имају нове телевизоре (од 1. до 4. разреда), рачунаре, пројекторе, беле табле…Кабинети су опремљени савременим дидактичким средствима: демонстрационим моделима (биологија, математика, хемија, географија), апаратурама,  уређајима и мерним инструментима (физика, хемија), алатима (ТИО), музичким инструментима (музичка култура и разредна настава), материјалима (ликовна култура, ТИО) картама и постерима (историја, географија…). Часови физичке културе су обогаћени модерним спортским реквизитима.

Поред учионица, предметних кабинета, свечане и фискултурне сале и трпезарије, у школи постоји  простор у коме је смештен разглас, а школска библиотека свакодневно бележи пораст броја ученика  који радо користе њен књижни фонд, који се редовно обнавља и допуњава новим насловима.

Испред школе су три терена: терен за фудбал, кошарку и одбојку.

Највећи део школе је покривен безбедносним камерама, укључујући и школско двориште.