Izaberite stranicu

О библиотеци

Библиотека Основне школе „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, у Београду налази се на првом спрату школске зграде и  на располагању је свим својим корисницима. 

Библиотека поседује фонд од 4839 књига које могу користити сви ученици, наставници и стручни сарадници, родитељи ученика и сви запослени. 

Све библиотечке јединице налазе се у слободном приступу на полицама отвореног типа, смештене по УДК систему и у интерном распореду, постављене прегледно, у амбијенту прилагођеном пре свега ученицима. Корисници могу да приђу сваком библиотечком регалу, а смештај публикација је прилагођен и ученицима нижих разреда (одговарајућа висина полица). Већински део књижног фонда су школске лектире и књижевност. За потребе свестранијег рада у школи, планира се и набавља периодика и стручна литература у сарадњи са предметним наставницима, а у сарадњи са ученицима, дечији часописи и књиге које би радо волели да читају. 

Хигијена књижног фонда и простора библиотеке је за похвалу, а простор читаонице која припада библиотеци често испуњен новим ђачким насмејаним лицима. Читаоница у библиотеци користи се за часове, радионице или унапред договорене задатке/пројекте у сарадњи са школском библиотекарком. Ученици често и радо долазе, нарочито најмлађи.

Последња ревизија рађена је у периоду јануар/фебруар,школске 2021/2022.године. У плану је да, након ревизије (када се очисти фонд и расходују дотрајале књиге),  набавка нових књига буде обимнија и у складу са потребама савремене школе и процеса образовања, а и према жељама најмлађих корисника, за шта је потребно обезбедити више новчаних средстава.

Процес дигитализације тј. увођење књига у копјутерски библиотечки програм започет је 2018.године, куповином програма ИБГ који је креирао програмер Милош Пантелић. Комплетан фонд библиотеке унет у електронски каталог поменутог програма, који користе све школске библиотеке на Старом граду.

Увид у е каталог књига доступан је корисницима на сајту школе (Библиотека, Е каталог).

Школска бибиотека поседује 2 рачунара за интернет читаоницу, који су на располагању корисницима.

Простор намењен за читаоницу, често је испуњен ученицима и наставницима, јер ту имају мир и средства за рад.

Љубитељи књига и читања пријављују се у библиотечку секцију сваке школске године.

Библиотека школе сарађује са библиотекама школа Старог града, Дечјим одељењем Библиотеке града Београда и са Матичном службом Библиотеке града Београда. Библиотека сарађује и са културно-историјским установама, издавачима и са другим сарадницима где су теме култура и књига.

Библиотека Основне школе „Михаило Петровић Алас“ јесте просторно мала, али у школи, доживљена је као велика и важна, јер се лако и брзо претвори у учионицу, читаоницу, радионицу, маштаоницу а понекад и у играоницу, пре свега према активностима које су унапред договорене са учитељима, наставницима и сарадницима школе. 

Библиотекарка са ученицима учествује у пројектима који ученике упућује на књиге, јер се уз њих лепше и лакше учи, расте, воли и сазрева. Такви пројекти у којима су ученици сарадници и учесници подстиче их на читање, писање, кутуру говора, јавног наступа, глуму и свестранији живот.