Izaberite stranicu

Важно обавештење за родитеље

n

Категорија

Датум објављивања

02/14/2023

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

Поштовани родитељи,

Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета премијерке, Национална платформа “Чувам те” омогућиће синергију деловања ресора Министарства просвете, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарство здравља, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и  васпитања широм Србије. Министарство просвете је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја платформе – информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања.

На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима..

Прималац података може бити државни и други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим прописима овлашћено да тражи податке, да су ти подаци неопходни за извршење послова из његове надлежности, уз обезбеђивање заштите података о личности. 

Приступ Националној платформи када је реч о едукативном делу омогућен је лицима која имају право да похађају онлајн обуке у оквиру наведене платформе, као и администратору Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, ради пружања  искључиво техничке подршке у функционисању система.

Ученици који нису навршили 15 година могу приступити Националној платформи ради похађања онлајн обуке уз пристанак родитеља који врши родитељско право, односно другог законског заступника у смислу одредбе члана 16. став 2. Закона о заштити података о личности.

Предмет обраде личних података у оквиру Националне платформе у сегменту који се односи на онлајн обуке су лични подаци o имену и презимену ученика, родитеља, односно другог законског заступника и запосленог у школи. Наведени подаци прикупљају се на основу пристанка лица на које се односе у смислу члана 12. став 1. тачка 1) Закона о заштити података о личности. Осим наведених личних података обрађују се и подаци о називу школе, месту школе и адреси седишта школе.

Сврха обраде података у оквиру Националне платформе јесте унапређивање превенције и заштите од насиља у школи у складу са чланом 111. Закона о основама система образовања и васпитања, и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20).

Подаци који су предмет обраде у оквиру Националне платформе чувају се у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању.

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, предузете су све мере ради заштите података од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења.

Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.

Свако лице има право да буде обавештено о обради података који се на њега односе, као и о томе које радње обраде се врше и, сходно томе, остварује сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Трећи део платформе односи се на пријављивање насиља. Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020) прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

Направљено је софтверско решење које ће омогућити да се свака пријава насиља адекватно евидентира како би у сваком тренутку био доступан статус пријаве, њен ток и уколико предмет није завршен, који је конкретан разлог за то. Циљ је да на једном месту постоји детаљна аналитика свих пријава

Линк за приступ Платформи Чувам теhttps://www.cuvamte.gov.rs/           

                                                                                                             Директор школе         

                                                                                                            Драгана Кузмановић      

Повезане вести

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

У школској библиотеци, одржано је школско такмичење рецитатора за ученике млађих разреда. Учествовало је укупно 14 ученика: ПРВИ РАЗРЕД 1/1 Петар Новаковић  „Страшан лав“ – Д. Радовић 1/2 Милан Пешут  „Птица у кавезу“ – Ј. Ј. Змај 1/2 Хана Дачић  „ Шта...