Izaberite stranicu

Важно обавештење за родитеље

n

Категорија

Датум објављивања

02/14/2023

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

Поштовани родитељи,

Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета премијерке, Национална платформа “Чувам те” омогућиће синергију деловања ресора Министарства просвете, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарство здравља, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и  васпитања широм Србије. Министарство просвете је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја платформе – информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања.

На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима..

Прималац података може бити државни и други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим прописима овлашћено да тражи податке, да су ти подаци неопходни за извршење послова из његове надлежности, уз обезбеђивање заштите података о личности. 

Приступ Националној платформи када је реч о едукативном делу омогућен је лицима која имају право да похађају онлајн обуке у оквиру наведене платформе, као и администратору Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, ради пружања  искључиво техничке подршке у функционисању система.

Ученици који нису навршили 15 година могу приступити Националној платформи ради похађања онлајн обуке уз пристанак родитеља који врши родитељско право, односно другог законског заступника у смислу одредбе члана 16. став 2. Закона о заштити података о личности.

Предмет обраде личних података у оквиру Националне платформе у сегменту који се односи на онлајн обуке су лични подаци o имену и презимену ученика, родитеља, односно другог законског заступника и запосленог у школи. Наведени подаци прикупљају се на основу пристанка лица на које се односе у смислу члана 12. став 1. тачка 1) Закона о заштити података о личности. Осим наведених личних података обрађују се и подаци о називу школе, месту школе и адреси седишта школе.

Сврха обраде података у оквиру Националне платформе јесте унапређивање превенције и заштите од насиља у школи у складу са чланом 111. Закона о основама система образовања и васпитања, и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20).

Подаци који су предмет обраде у оквиру Националне платформе чувају се у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању.

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, предузете су све мере ради заштите података од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења.

Подаци се не преносе у другу државу или међународну организацију.

Свако лице има право да буде обавештено о обради података који се на њега односе, као и о томе које радње обраде се врше и, сходно томе, остварује сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Трећи део платформе односи се на пријављивање насиља. Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020) прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

Направљено је софтверско решење које ће омогућити да се свака пријава насиља адекватно евидентира како би у сваком тренутку био доступан статус пријаве, њен ток и уколико предмет није завршен, који је конкретан разлог за то. Циљ је да на једном месту постоји детаљна аналитика свих пријава

Линк за приступ Платформи Чувам теhttps://www.cuvamte.gov.rs/           

                                                                                                             Директор школе         

                                                                                                            Драгана Кузмановић      

Повезане вести

Сајам спорта

Сајам спорта

Дана 20.09.2023. године ученици другог и седмог разреда посетили су Аду Циганлију и присуствовали отварању Сајма спорта.Свечану церемонију је уз пратњу хора "Чаролија" отворио Давор Штефанек,председник Спортског савеза Србије.Наши ученици су кроз игру,могли да се...

Центар за промоцију науке

Центар за промоцију науке

Дана 19.09.2023 године,ученици 2/4 посетили су Центар за промоцију науке.Тамо су присуствовали радионици на којој су се упознали са поступком прављења хербаријума и врстама биљака из окружења.Око Центра су тражили и брали различите биљке,које су касније припремали и...