Izaberite stranicu

Према ЛЕТОПИСУ ова школа је основана и почела је са радом 24.09.1959. године.
Први назив школе је био ОШ „ПЕРО ПОПОВИЋ АГА“ по једном од седам секретара СКОЈ-а.

Први наставнички колегијум бројао је 38 наставника, а први управитељ школе био је Милојко Божић.
У првој години рада, на почетку је било уписано 790 ученика, али се због досељавања до краја школске године број повећао на 950.
Први наставнички колектив употпуњен је из школа из којих су долазили ученици.