ОБАВЕШТЕЊЕ

У сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен је  видео материјал (филм) намењен...

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: 46/2019-69, 104/2020-46

На основу члана 111. став 12. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,...