Izaberite stranicu

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: 46/2019-69, 104/2020-46

На основу члана 111. став 12. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,...
Поштуј живот, поштуј саобраћајне прописе!

Поштуј живот, поштуј саобраћајне прописе!

Општина Стари град организовала је трибину „Безбедност у саобраћају“ за ученике седмих разреда.Цела генерација је показала изузетну заинтересованост и учешће током трибине. Едукатор је сваки пример поткрепио кратким видео записом, што је поспешило...
Пројекат у вези безбедности деце

Пројекат у вези безбедности деце

Данас су почела предавања полицијских службеника у оквиру пројекта везаног за безбедност деце. 26.06.2017. Министарство унутрасњих послова и Министарство просвете ,науке и технолоског развоја су потписали протокол о заједничкој сарадњи на овом важном пројекту....