Izaberite stranicu

Јавне набавке 2017

n

Категорија

Датум објављивања

03/09/2017

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

План јавних набавки за 2017.

Измена финансијског плана за 2017

Одлука о измени финансијског плана за 2017

Друга измена плана јавних набавки за 2017. год.


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА (пролеће 2018)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 


ЈАВНА НАБАВКА- ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА

Позив за подношење понуда за наставу у природи и екскурзију -03/17

Конкурсна документација за наставу у природи и екскурзију – 03/17

Одлука о закључењу оквирног споразума – све партије

Одлука о обустави поступка (партије) I и II партија

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (све партије) (2)

Обавештење о обустави поступка јн – I и II партија (2)

Измена конкурсне документације за наставу у природи и екскурзије

Одлука о закључењу оквирног споразума – све партије (2)

ЈАВНА НАБАВКА – ХРАНА: РУЧАК И УЖИНА

Одлука о покретању поступка ЈН мале вредности са циљем закључења оквирног споразума 02/17 – Храна: РУЧАК и УЖИНА   15.09.2017. год. Дл. број: 01-749/01

Решење о образовању комисије ЈН 2/2017 Храна: РУЧАК и УЖИНА

Изјава о одсуству сукоба интереса ЈН 2/2017 Храна: РУЧАК и УЖИНА

Конкурсна документација ЈН 2/2017 Храна: РУЧАК и УЖИНА

Позив за подношење понуда – 01.09.2016. год.  Дл. број: 01-749/01-1

Одлука о закључењу оквирног споразума Храна: РУЧАК И УЖИНА  9.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА – ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У 2017.

Позив за подношење понуда – 11.1.2017. Дел.број: 01- 33

Уговор о јавној набавци услуга ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ


ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Одлука_о_закључењу_оквирног_споразума_I_партија1 – 17.01.2017. год. Дл. број: 01 – 1296/08

Одлука_о_закључењу_оквирног_споразума_II_партија_1 –  17.01.2017. год. Дл. број: 01 – 1296/08-1

Одлука о закључењу оквирног споразума 4-16 ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ I партија

Одлука о закључењу оквирног споразума 4-16 ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕУ ПРИРОДИ II партија

Уговор о јавној набавци 4-16 НАСТАВА У ПРИРОДИ II партија


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЕКСКУРЗИЈА – ИЗЛЕТ

Оквирни споразум за отворени поступак јавне набавке 3-16 ЕКСКУРЗИЈА- ДВОДНЕВНА V партија Оквирни споразум за отворени поступак јавне набавке 3-16 ЕКСКУРЗИЈА- ИЗЛЕТ III партија Оквирни споразум за отворени поступак јавне набавке 3-16 ЕКСКУРЗИЈА- ТРОДНЕВНА VI партија


ЈАВНА НАБАВКА –  АДАПТАЦИЈА КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКЕ

Позив за подношење понуда – 25.01.2017.    Дел.бр.01 – 85/1

Одлука о додели уговора – 03.02.2017.  Дел.бр.01 – 85/1-7


ЈАВНА НАБАВКА – ХРАНА: РУЧАК И УЖИНА

I Уговор о јавној набавци мале вредности 2-16 ХРАНА РУЧАК И УЖИНА Оквирни споразум за јавну набавку мале вредности 2-16 ХРАНА РУЧАК И УЖИНА

I Уговор о јавној набавци мале вредности 2-16 ХРАНА РУЧАК И УЖИНА


ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Извештај о стручној оцени понуда – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  30.5.2017.

Одлука о додели уговора – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  30.5.2017.

Обавештење о закљученом уговору 6.6.2017.


ЈАВНА НАБАВКА – Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама

Позив за подношење понуда  22.6.2017,


ЈАВНА НАБАВКА – Извођење радова адаптације ОСАМ УЧИОНИЦА у приземљу зграде

Позив за подношење понуда   22.6.2017.

Електро радови 

Молерски радови


НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Јавни позив за достављање понуда за снабдевање ученика школе уџбеницима за шк. 2017/18 годину – ПОЗИВ

Уговор за одржавање рачунарске опреме

Уговор о набавци канцеларијског материјала за 2017.

Уговор о набавци материјала за чишћење школе за 2017.

Одлука о набавци уџбеника

Одлука по јавном позиву – ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Одлука по јавном позиву – Е- ПЦ

ОДЛУКУ ПО ЈАВНОМ  ПОЗИВУ – Израда пројектне документације ел.инсталације у приземљу школе од стране дипломираног електроинжењера са лиценцом над електро радовима (8 учионица, ходници, остава за спремачице, WC за ученике)     16.6.2017.

ОДЛУКУ ПО ЈАВНОМ  ПОЗИВУ – Набавка радова-молерско фарбарских и столарских радова за адптацију осам учионица у приземљу школе према списку радова назначених у позиву за подношење понуда дел.бр. 01 -829/1 од 22.06.2017.године.

ОДЛУКУ ПО ЈАВНОМ  ПОЗИВУ – Извођење радова на комплет замени старе и дотрајале ел. инсталације , галантерије, паник расвете, главног разводног ормара, и разводне табле за смештај аутоматских осигурача у приземљу школе      28.6.2017.

ОДЛУКА О  ЈАВНОМ  ПОЗИВУ за прикупљање понуда одржавање рачунарске опреме у шк.2017/18.години     04.09.2017.

ОДЛУКУ  О  ЈАВНОМ  ПОЗИВУ за прикупљање понуда осигурања ученика у шк.2017/18.години  15.9.2017.

 


Повезане вести

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Завршни испит из српског/матерњег језика је 27.6.2022,  из математике 28.6.2022.  и испит са комбинованим тестом је 29.6.2022. од 9 до 11 часова; Дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка,...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо родитеље да у последње две недеље школске године, од 13.06. до 24.06. 2022. године, нема више термина отворених врата. Управа школе

Дружење с Јасминком Петровић

Дружење с Јасминком Петровић

Ученици шестог разреда су на часовима српског језика и књижевности обрађивали роман "Ово је најстрашнији дан у мом животу" Јасминке Петровић па је то био повод да угостимо ауторку. Разговарали смо с њом о томе да су страхови неозбежни током одрастања, да нема...