Izaberite stranicu

ЗАБРАНА УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ

Члан.113.ст.3.т.7.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/11, 55/13,68/15  и 62/2016 – одлука УС) гласи: „Теже повреде ученика јесу…   :   УПОТРЕБА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, ЕЛЕКТРОНСКОГ УРЕЂАЈА И ДРУГОГ СРЕДСТВА У СВРХЕ...