Izaberite stranicu

ВРШЊАЧКИ ТИМ -активности, циљеви задаци

n

Категорија

Датум објављивања

09/26/2017

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

Вршњачки тим чине ученици од трећег до шестог разреда.Тим је оформљен од по два представника сваког одељења.Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Од великог значаја је да одабрани ученици представљају „особе од поверења“ у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору представника.

Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности и супротстављање пошастима данашњице.

Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у сколи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве горућим питањем-насиљем у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија.

Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности – другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости. Задатак ментора је да прати рад тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у свом одељењу.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА
МЕСЕЦ

2013/2014

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
Септембар Избор чланова тима, формирање тима, израда и анализа плана и програма; оглашавање у оквиру блога Тима за заштиту ученика, доношење правила понашања на нивоу школе; Вршњачки тим и

наставници –  ментори

Октобар Реализација радионица:“Ми заједно“,“Огледалце,огледалце“
„Ја и ми и они“,“Шта верујем, шта ценим“
Вршњачки тим, наставници-ментори ИТим за заштиту ученика од насиља
Новембар Реализација радионица: „Насиље ишта с њим“,

„Да насиље буде видљиво“

Вршњачки тим, наставници-ментори иТим за заштиту ученика од насиља
Децембар Сумирање учинка; подношење полугодишњег извештаја рада тима на нивоу школе; радионице:

„Реклама вршњачког тима“,

„Планирање праве акције”

Вршњачки тим инаставници-ментори
Јануар Реализација радионице: „Зачетак самосталног функционисања“ Вршњачки тим, наставници-ментори иТим за заштиту ученика од насиља
Фебруар Снимање краткометражног филма на тему превенције насиља Вршњачки тим, наставници-ментори иТим за заштиту ученика од насиља
Март Рад са ученицима млађих разреда-ученици старијих разреда посећују одељења бивших учитеља/ица и укључују ученике у рад ВТ-промоција ВТ (израда беџева, флајера о насиљу, помоћ у задацима) Вршњачки тим, наставници-ментори иТим за заштиту ученика од насиља
Април

 

Израда и постављање „зидних новина“ у хол школе (интервју са запосленима у школи

„Из мог угла“, фотографије разних ситуација у школи, најбољи радови литерарног конкурса

„Пружи ми руку“)

Вршњачки тим, наставници-ментори иТим за заштиту ученика од насиља
Мај Организација спортских турнира и хуманитарних акција (сакупљање ствари и играчака за децу из „Сигурне куће“) Вршњачки тим, наставници-ментори иТим за заштиту ученика од насиља
Јун Вредновање активности Вршњачког тима; подношење извештаја наставничком већу Вршњачки тим, наставници-ментори

 

Повезане вести

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

У школској библиотеци, одржано је школско такмичење рецитатора за ученике млађих разреда. Учествовало је укупно 14 ученика: ПРВИ РАЗРЕД 1/1 Петар Новаковић  „Страшан лав“ – Д. Радовић 1/2 Милан Пешут  „Птица у кавезу“ – Ј. Ј. Змај 1/2 Хана Дачић  „ Шта...