План јавних набавки 2021. год.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о наручиоцу Наручилац: Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Адреса: Ул. Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд Интернет страница: www.osmpalas.edu.rs  Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у...