ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Основна школа „Михаило Петровић – Алас“ Адреса наручиоца: Ул. Господар Јованова бр.22, 11000 Београд Интернет страница наручиоца: www.osmpalas.edu.rs Врста наручиоца: Просвета. Врста поступка јавне набавке: Јавна...

Јавне набавке 2019

План јавних набавки за 2019. год.Преузми Финансијски план за 2019. год.Преузми Одлука о усвајању финансијског плана за 2019. год.Преузми Отворени поступак: УРЕЂЕЊЕ – САНАЦИЈА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА Конкурсна документацијаПреузми Позив за подношење пријавеПреузми...

Јавне набавке 2018

Набавка уџбеника за школску 2018/19.годину Јавни позив 2. Физичко обезбеђење у 2018.години Јавни позив 3. Канцеларијски материјал 2018. Јавни позив 4. Средства за чишћење 2018. Јавни позив 5. Електрична енергија 2018. Јавни позив Конкурсна документација Одлука о...